Nie szukaj wymówek! Głosuj 13 października!

Niedawno na moim Instastories pokazałam instrukcję, jak zagłosować poza miejscem zameldowania. Bardzo dużo osób zaczęło do mnie pisać, a same stories osiągnęło rekordowe wyniki. Chciałabym ten wpis poświęcić temu tematowi, a także, jak głosować za granicą.

Głosowanie poza miejscem zameldowania – to proste!

Mieszkasz w innym mieście niż jesteś zameldowana/ny? To nie problem. Łatwo możesz uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Te kwitek pozwoli nie tylko głosować w mieście w którym przebywasz, ale tak naprawdę pozwala zagłosować JEDNOKROTNIE  w komisji wyborczej w której nie jesteś zarejestrowana/ny. Dajmy na to, że w niedzielę 13 października będziesz w podróży – możesz z tym zaświadczeniem wybrać dowolną komisję w Polsce i złożyć tam swój głos. A może Twój ulubiony kandydat nie startuje z Twojego okręgu? To też nie problem – dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować WSZĘDZIE (oczywiście w granicach Rzeczpospolitej Polski).

Jak to zrobić? Drogi są dwie – obydwie niezwykle proste i szybkie.

Głosowanie offline:

krok po kroku jak wypełnić wniosek o zarejestrowanie do spisu wyborców

Krok pierwszy – wybierz się do swojego Urzędu Miasta (w niektórych gminach ewidencję ludności może prowadzić Urząd Stanu Cywilnego).

Krok drugi – znajdź ewidencję ludności.

Krok trzeci – pobierz wniosek, wypełnij dane i oddaj wniosek przy okienku.

Pamiętaj jednak, by zabrać ze sobą dowód osobisty – bez niego pobranie wniosku nie będzie możliwe.

Krok czwarty- odbierz zaświadczenie i okaż go w odpowiedniej komisji wyborczej, w której zamierzasz zagłosować!

Mi zajęto to 6 minut (plus dojazd, jednak i tak musiałam wybrać się do urzędu w innych celach, więc zrobiłam to tak naprawdę przy okazji).

Nie możesz pójść do urzędu osobiście? Jak złożyć wniosek online.

1. Do 8 października złóż wniosek w gminie, w której chcesz głosować.

Możesz to zrobić elektronicznie przez portal 👉 www.obywatel.gov.pl

2. Do 11 października pobierz zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu, gdzie jesteś wpisany/a do spisu wyborców. Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym lokalu wyborczym.

✉️ Wniosek możesz złożyć e-mailem lub za pośrednictwem portalu Obywatel.gov.pl

Jeśli chcesz wysłać wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak skorzystać z e-dowodu.

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane – za pośrednictwem serwisu OBYWATEL.GOV.PL i platformy ePUAP – do urzędu Jeśli jeszcze nie masz skrzynki, założysz ją przy pierwszym logowaniu do e-usług.

Więcej: 👉 https://www.gov.pl/web/gov/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow

Usługa jest bezpłatna.

Pamiętaj!

Urzędnik nie dopisze cię do spisu wyborców automatycznie. Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Koniecznie sprawdź przed wyborami, czy dopisano cię do spisu wyborców. Wniosek zawiera prośbę o powiadomieniu cię na twój adres e-mail o dopisaniu do spisu wyborców. Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 3 dni, skontaktuj się z urzędem – na przykład telefonicznie, osobiście lub za pomocą pisma ogólnego.

Dopisanie do spisu wyborców to nic innego, jak nabycie  prawa do głosowania w innym okręgu wyborczym.

Nie czekaj na ostatni moment! Urząd może rozpatrywać wniosek nawet kilka dni lub poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów.

Uwaga! 

Dopisanie się do spisu wyborców w innym okręgu upoważnia Cię do głosowania w DANYM NOWYM OKRĘGU. Zaświadczenie  o prawie do głosowania pozwala Ci wybrać okręg bez wstępnej deklaracji, gdzie będziesz glosował/a.

Nie wiesz w jakim rejestrze wyborców jesteś? Często się przeprowadzasz i nie pamiętasz?

 • jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisane do rejestru wyborców – jesteś w rejestrze wyborców gminy właściwej dla aktualnego miejsca zameldowania,
 • jeśli jesteś osobą, która nie jest nigdzie zameldowana i nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – nie ma cię w w żadnym rejestrze wyborców. Nie będzie cię więc w spisie wyborców, który sporządzany jest na podstawie rejestru – na potrzeby każdych wyborów.

Jeśli nie ma Cię w żadnym spisie – koniecznie dopisz się lub pobierz zaświadczenie.

Jeśli nie możesz skorzystać z tej usługi – weź zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Takie zaświadczenie wyda ci urząd gminy:

 • właściwy dla twojego miejsca zameldowania na pobyt stały lub
 • w którym dopisano cię do rejestru wyborców na twój wniosek.

Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym lokalu wyborczym:

 • w kraju,
 • za granicą,
 • na polskim statku morskim.

Kiedy składać wniosek?

 • najwcześniej – w dniu ogłoszenia wyborów,
 • najpóźniej – 5 dni przed wyborami, czyli do 8 października.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza może dopisać cię do spisu wyborców, tylko jeśli:

 • masz zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • nie ma cię w spisie, ale możesz udowodnić, że mieszkasz na stałe na terenie danego obwodu głosowania. Urząd gminy potwierdzi, że nie dostał zawiadomienia o tym, że nie masz prawa do głosowania albo jesteś już w spisie wyborców w innym obwodzie,
 • masz polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkasz za granicą. Możesz głosować na podstawie ważnego polskiego paszportu. Weź ze sobą również dokument, który potwierdzi, że mieszkasz na stałe za granicą (na przykład kartę pobytu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
 • nie ma cię w spisie dla danego obwodu głosowania, ale jesteś w spisie wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym – jeśli opuścisz takie miejsce przed dniem wyborów. Udowodnij to – na przykład pokazując swój wypis ze szpitala.

Pamiętaj! 

Głosując w innym okręgu możesz głosować TYLKO na kandydatów zgłoszonych w wyborach w danym okręgu przez komitety wyborcze w danym okręgu.

Głosowanie za granicą w wyborach 2019

Mieszkasz na stałe lub czasowo przebywasz za granicą? Także możesz zagłosować w polskich wyborach!

Jest jeden warunek – musisz dopisać się do spisu wyborców za granicą w jednym w utworzonych zamiejscowych komitetów wyborczych. To także proste. Jednak pamiętaj, że głosować możesz tylko na listę Warszawską, więc tam musisz odnaleźć swojego kandydata.

Jak podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Konsul nie prowadzi stałego spisu wyborców za granicą, więc jeśli na wybory do Europarlamentu zapisywałeś/łaś się w kwietniu/maju, musisz tę procedurę powtórzyć także tym razem. W przeciwnym razie nie uda Ci się oddać głosu.

Procedura jest także bardzo prosta!

By widnieć w zagranicznym spisie wyborców zostaniesz dopisany/a na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Najlepiej dokonać zgłoszenia  samodzielnie poprzez korzystanie z elektronicznego systemu rejestracji  e-wybory:  https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach,
  w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października  2019 r.(włącznie).

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula i zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem głosowania, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.\

Jeśli masz jakieś pytania pisz śmiało w komentarzu lub na mój profil na Instagramie. Tam odpowiadam najczęściej i najszybciej.

Mam nadzieję, że zmotywowałam kogoś do zagłosowania. Nie warto szukać wymówek – procedury są prostsze niż może nam się wydawać! 

No Comments

Leave a Comment